By the time là gì? Phân biệt cấu trúc by the time, before và when

Để nhấn mạnh một mốc thời gian trong tiếng Anh, người ta thường dùng When, before, hoặc By the time. Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với when, before rồi, vậy còn By the time thì sao? By the time là gì? Cách chia thì với by the time như thế nào?  Cùng Mstudy ôn lại cấu trúc by the time và cách phân biệt với when qua bài viết dưới đây nhé! 

By the time là gì?

Theo Từ điển Mac Millan,

By the time: used for saying what has already happened at the time that something else happens. => By the time được dùng để diễn tả một việc vừa mới hoàn tất tại thời điểm một sự việc khác xảy đến.

Ví dụ:

  • By the time we arrived, the other guests were already there.

Dịch nghĩa: Khi chúng tôi đến, những vị khách mời khác đã có mặt ở đó.

  • By the time we turned on the TV, the movie had (already) started.

Dịch: Khi chúng tôi bật TV, bộ phim đã bắt đầu chiếu.

  • You must be in your seat by the time of the bell or you will be sent to the principle.
  • Dịch: Các em phải vào chỗ ngồi khi chuông reo nếu không thì sẽ bị mời đến phòng giám thị.

Trước và sau by the time dùng thì gì?

By the time + hiện tại đơn

By the time được dùng trong thì hiện tại đơn với nghĩa: Khi, lúc, vào thời điểm mà… Dùng để diễn tả: Trong tương lai, lúc một sự việc nào đó đã xảy ra thì một sự việc khác xảy ra/ hoàn thành rồi.

Cấu trúc:

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành)

Ví dụ 1: By the time you ‘ve finished, I’ll have gone. => Đến lúc cậu làm xong thì tớ đi mất rồi.

Ví dụ 2: I’ll be pushing up daisies by the time that happens. => Đến lúc chuyện đó xảy ra thì tôi đã nằm dưới mồ rồi.

Cấu trúc By the time  thì quá khứ

Cấu trúc:  By the time + Adverbial Clause (Simple past) + Main Clause (Past perfect / past Simple)

Trong tiếng Anh nói chung, By the time chính là một dấu hiệu giúp bạn nhận biết cách chia thì quá khứ hoàn thành.

Nếu gặp câu chứa “By the time” mà động từ ở mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause) được chia ở Thì Quá khứ đơn, thì động từ ở mệnh đề chính (Main Clause) được chia ở Thì Quá khứ hoàn thành.

Vì dụ: 

1 By the time the parents got home, the baby was already asleep. => Khi bô mẹ về nhà, các con đã ngủ rồi.

2. By the time the clock struck twelve, the coach had turned into a pumpkin. => Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, chiếc xe ngựa sẽ trở lại là quả bí ngô.

3. By the time I was 10, I already knew how to operate a computer. => Lúc lên 10 tuổi, tôi đã biết cách vận hành máy tính.

Phân biệt By the time và before, when

By the time = before đúng hai sai?

Chúng ta hãy xét 2 trường hợp sau:

By the time he comes, we will have already left. (Ngay khi anh ấy đến, chúng tôi sẽ đi khỏi.)

Before he comes, we will have already left. (Trước khi anh ấy đến, chúng tôi đã sẽ đi khỏi.)

Cả hai cách diễn đạt này mang nghĩa tương đồng. Sự việc sau mệnh đề có by the time đều hoàn thành khi “anh ta đến”. Tuy nhiên với By the time: sự kiện được nhắc đến ở vế sau không nhất thiết phải xảy ra trước đó. Bên cạnh đó, việc dùng by the time cũng làm cho câu thêm tự nhiên hơn.

So sánh By the time và when

Ngoài ra, bạn cũng cần phân biệt sự khác nhau giữa by the time và When khi dùng để nhấn mạnh thời gian. Cả hai trạng từ này đều mang nghĩa là: “khi, lúc, vào thời điểm.” Tuy nhiên, chúng hoàn toàn khác nhau về mục đích nhấn mạnh nội dung trong câu.

By the time When
Mục đích Người nói muốn nhấn mạnh về tính quan trọng của thời gian. Nhấn mạnh về nội dung hoặc về 1 khoảng thời gian nào đó không rõ ràng của hành động và sự thật ở thời điểm nói.
Đặc điểm 1 mốc thời gian mang tính chính xác cao.

By the time không thể thay thế When trong nhiều trường hợp.

Thời gian chung chung, không phải là một mốc thời gian xác định.
Cách chia thì By the time thường dùng để nhấn mạnh thời gian và tính thứ tự 2 sự việc xảy ra. When  thường dùng trong câu có 2 vế là thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn.
Ví dụ By the time I came, the dinner had been prepared.

Khi tôi về đến nhà, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.

When I was a sophomore, I worked as tutor.

(Khi tôi còn là sinh viên năm hai, tôi đã làm gia sư dạy kèm.)

by the time là gì

Sự khác nhau giữa By the time và When

Bài tập by the time

1 By the time the semester ends, I ……………. all my assignments.

A. will have completed

B. will have completing

2. By the time the semester ends, I…………… about which university or college I would like to attend.

A. will be thinking

B. Will have thought

3. By the time I finish college, I an MBA degree.

A. will have earned

B. will be earning

4. By the time I finish college, I…………………. for a better job with my new degree. (ongoing)

A. will be looking

B. will have locked

5. I………….. enough to put an initial payment on a house by the time I am 30.

A. will be earning

B. will haved earned

6. I …………………..who(m) I would like to marry by the time I am 30.

A. will be considering

B. will have considered 

7. I hope I…………………….. more vacation time by the time I reach 35.

A. will be enjoying

B. will have enjoyed

8. By the time I am 35, I ……………………..a few years of work experience.

A. will have gained

B. will be gaining

9. By age 45, I …………………toward becoming a manger or CEO.

A. will be moving

B. will have moved

10. By age 45, I…………………. the essential aspects (things) of managing a company.

A. will have understood

B. will be understanding

Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ giúp bạn hiểu nghĩa của by the time là gì và cách chia thì trong câu có By the time. Chúc bạn thành công!